Apps en onlinetrainingen

Op deze pagina vind je in alfabetische volgorde diverse links naar apps en onlinetrainingen die je verder kunnen helpen.  De meesten zijn gratis en zeker de moeite waard om uit te proberen.

Apps  

Online trainingen

Noot  De effectiviteit van e-mental health is onder meer afhankelijk van de vaardigheden en mogelijkheden van de betreffende persoon om met digitale informatie te kunnen omgaan en de motivatie. In de NHG/LHV Standpunt GGZ in de huisartsenzorg is aangegeven dat e-mental-health een aanvulling kan zijn op de begeleiding en behandeling van patiënten met psychische problemen, mits het digitale programma is ingebed in een relatie met huisarts of POH-GGZ en passend bij de patiënt wordt ingezet.

Wil je liever in levende lijve met anderen een cursus of groepstraining volgen?
Bezoek dan Gooi het in de groep; de digitale sociale kaart van al het groepsgewijze hulpverleningsaanbod in het Gooi.