Vergoeding door werkgever

Het is heel gebruikelijk dat een werkgever de kosten van een coachingstraject van een werknemer voor haar rekening neemt.
En wel om een aantal redenen:

  • Bij ziekte (arbeidsongeschiktheid) heeft zowel werknemer als werkgever verschillende rechten en verplichtingen, vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Zo is de werkgever verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie van haar zieke medewerker. Inzet en bekostiging van een coachingstraject kan een van de manieren zijn om deze verantwoordelijkheid vorm te geven.
  • Als werknemer heb je vanuit de WVP ook de verplichting er alles aan te doen zo snel mogelijk te herstellen. Op zoek gaan naar adequate begeleiding en je actief inzetten om het gewenste herstel te realiseren past helemaal in het vormgeven van jouw verantwoordelijkheid vanuit de WVP.
  • De meeste werkgevers hebben diverse ‘potjes’ waar een coachingstraject uit bekostigd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een verzuimbudget, scholingsbudget, ontwikkelbudget, Individuele Keuze Budget (IKB), vitaliteitsbudget etc.
  • Volgens cijfers van het UWV kost een zieke werknemer de werkgever gemiddeld 250 – 300 euro per dag. Voor de werkgever is het een eenvoudig rekensommetje: wanneer adequate begeleiding het totale ziekteproces van jou als werknemer met 2-3 weken verkort, dan heeft hij de kosten van de ingekochte begeleiding alweer terugverdiend.
  • Negen van de tien werkgevers bekostigen een benodigd en gewenst begeleidingstraject.

Het kan zijn dat jij het om verschillende redenen lastig vindt om hierover met je werkgever in gesprek te gaan. Soms helpt het om te denken: ‘NEE heb ik en JA kan ik krijgen’ of ‘Niet geschoten is altijd mis’ maar soms is zo’n gedachte niet voldoende om de stap naar je werkgever te zetten. Laat het me vooral weten als je toch wel lastig vindt om voor de financiering bij je werkgever aan te kloppen. Vanuit mijn rol als bedrijfsmaatschappelijk werker heb ik hier de nodige ervaring mee en help je graag bij het zetten van deze stap.